Tin tức

CHIẾN TRƯỜNG THẦN MA

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.
Chiến Trường Thần Ma là một hoạt động cực kì thú vị.

Thời gian mở: 19h30 - 19h50 thứ 2,4,6, CN hàng tuần.
Quy tắc:
Người chơi vào ngẫu nhiên hai phe, phe phá hủy doanh trại đối phương trước sẽ thắng. Nếu thời gian kết thúc vẫn chưa phá hủy doanh trại thì phe có tổng vinh dự cao hơn sẽ thắng.
Diệt người chơi, diệt quái, phá hủy kiến trúc phe địch sẽ nhận thưởng vinh dự.
Trong hoạt động có thể ra vào Chiến Trường không giới hạn, vinh dự sẽ được tổng kết qua thư.
Trong chiến trường, mỗi lần tử vong sẽ tăng 20% tất cả các thuộc tính, tối đa tăng 200%.
Vinh dự
Vinh dự có thể đổi Vật Phẩm trong tiệm Vinh dự.