Tin tức

ĐẤU PHONG VÂN

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.

Đấu Phong vân và Thi đấu liên server dùng chung số lượt khiêu chiến.
Mỗi ngày có 10 lần khiêu chiến.
Dùng 2 vàng mua 1 lần khiêu chiến ,mỗi ngày 24h làm mới số thể lực và số lần mua khiêu chiến.
Có thể ẩn cánh cho nhân vật.
Có thể xem nhật ký thi đấu.
Khi đạt hạng chỉ định có thể vào Thưởng Hạng nhận thêm vàng khóa.
Đấu Phong Vân hạng càng cao khiêu chiến liên server vàng càng nhiều.
Có thể tạo mới danh sách đối thủ.
Tạo mới danh sách đối thủ chờ 3s.