Tin tức

THẦN MA LOẠN ĐẤU

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.
Thần Ma Loạn Đấu - giao chiến 10 Người, ai giành chiến thắng.

Thời gian mở: 19h30 đến 19h50, thứ 3, 5, 7 hàng tuần.
Cách 30s ghép một lần, mỗi trận đấu 6 phút.
Dùng 2 vàng mua 1 lần khiêu chiến ,mỗi ngày 24h làm mới số thể lực và số lần mua khiêu chiến.
Có thể ẩn cánh cho nhân vật.
Mỗi người 3 mạng, tử vong sẽ bị loại.
Diệt 1 người, điểm diệt +1 Thời gian kết thúc hoặc chỉ còn lại 3 người, thi đấu kết thúc. Top 3 điểm diệt được thưởng hạng.