Tin tức

ĐẶC QUYỀN VIP

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.

Khi tăng cấp Vip trong game người chơi sẽ nhận được thêm một số đặc quyền trong game tùy theo từng cấp Vip.
Ngoài Việc được nhận phần thưởng Vip người chơi đạt cấp Vip chỉ định còn có thể đăng nhập mỗi ngày nhận gói quà Vip.
VIP 1:

VIP 2:

VIP 3:

VIP 4:

VIP 5:

VIP 6:

VIP 7:

VIP 8:

VIP 9:

VIP 10:

VIP 11:

VIP 12: