Tin tức

BÍ CẢNH ĐOẠT BẢO

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.
Bí cảnh thượng cổ chôn giấu 3 loại hộp báu, bên trong chứa những bí mật gì. Sẽ dẫn đến một trận huyết chiến như thế nào đây?
Hãy tham gia hoạt động Bí Cảnh Đoạt Bảo để nhận được nhiều bảo vật hấp dẫn.

Thời gian :16h30 đến 16h45 Thứ 2, 4, 6, CN hàng tuần.
Quy tắc:
1. Sau khi thu thập rương có thể liên tục nhận được thưởng bảo vật, khi có rương và kết thúc thời gian sẽ nhận được rương đó.
2. Người có rương khi tử vong thì rương sẽ bị rớt, người khác có thể thu thập.
3. Tấn công người mang rương có tỉ lệ rớt vật phẩm, thưởng của người có rương sẽ không bị ảnh hưởng.