Tin tức

ÔN TUYỀN

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.
Hãy tham gia hoạt động Ôn Tuyền, soái ca mỹ nữ cùng hẹn hò để nhận thêm điểm kinh nghiệm và vàng khóa.

Thời gian: 17:00 – 17:30.
Trong Ôn Tuyền dựa vào cấp của người chơi mỗi 5 giây nhận được 1 lần EXP và Linh Khí, Vip có thể thăng thêm.

Nhân vật nữ khi vào Ôn Tuyền sẽ tự động vào Hạng Bách Hoa, tất cả người chơi có thể thông qua tặng hoa để chọn nữ thần.
Dựa vào số hoa đã tặng và số hoa đã nhận để chọn ra top 4 Hạng đại gia và Hạng Bách Hoa, Danh hiệu nhận được có giới hạn thời gian.

Ngồi thuyền sẽ nhận được EXP và Linh Khí gấp đôi, có thể mời người chơi khác lên lên thuyền.