Tin tức

TRỘM THUỐC

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.
Linh Hầu đối đầu Lão Quân. Ai sẽ chiến thắng?

Thời gian mở: 14:15 – 14:30
Quy tắc: Người chơi có thể chọn biến thành Linh Hầu hoặc Lão Quân.
Linh Hầu ăn tiên đơn nhận điểm, ăn hết tất cả tiên đơn chiến thắng.
Linh Hầu nhặt Sách Kỹ Năng nhận hiệu quả tăng tốc.
Lão Quân diệt tất cả Linh Hầu xem như chiến thắng.
Khi kết thúc Tổng kết điểm nhận thưởng.