Tin tức

VẤN ĐÁP

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.
Hãy tham gia hoạt động Vấn Đáp để nhận được điểm kinh nghiệm cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian : 11h50 - 12h00 mỗi ngày.
Nhấp đáp án sẽ tự đến nơi tương ứng, hoặc nhấp mặt đất đi đến nơi có đáp án các hạ chọn.
Kết thúc đáp án đúng và được thưởng điểm và EXP.
Điểm càng cao, thưởng hoạt động càng cao.
VIP được chọn tăng điểm gấp nhiều lần.