Tin tức

PHÓ BẢN ĐƠN

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.

1. Phó bản Tiến Cấp

Có thể nhận các nguyên liệu tiến cấp.
Thưởng tỉ lệ có thể nhận được nguyên liệu tư chất.
Mỗi ngày khi hết số lượt có thể dùng 30 vàng tạo mới.
 • Không phải Vip sẽ tạo mới 1 lần.
 • Vip 1 có thể tạo mới 2 lần
 • Vip 3 có thể tạo mới 3 lần
 • Vip 5 có thể tạo mới 4 lần
 • Vip 7 có thể tạo mới 5 lần
 • 2. Phó bản EXP

  Vượt phó bản có thể nhận được Exp.
  Khi vượt phó bản tới các mốc chỉ định có thể nhận được them các phần thưởng tích lũy.
  Khi vượt qua có thể lưu lại ải đã vượt qua ngày hôm sau có thể càn quét nhanh đến ải đã vượt qua.
  Phần thưởng vượt ải là Ngọc khảm và Đá cường hóa.

  3. Phó bản Trang Bị

  Được phân ra làm các mốc cấp 50,100.
  Mỗi mốc cấp có 80 đợt.
  Khi sở hữu Thú cưng – Tiên có thể càn quét.
  24h mỗi ngày tạo mới phó bản.
  Phần thưởng là Đá lục doanh, Đá lam doanh và EXP.

  4. Trấn Ma Tháp

  Vượt ải sẽ đến tầng cao hơn.
  Chưa vượt thành công ải đó sẽ không giới hạn số lần vào ải đó.
  Có thể xem lực chiến đề cử cho từng tầng.
  Có thể xem bảng xếp hạng các cá nhân đã vượt ải thành công.
  Phần thưởng nhận được là EXP và Vàng khóa.

  5. Bí Cảnh Chiến Tướng

  Bí Cảnh chiến tướng chia ra làm hai loại Thường và Khó.
  Bí Cảnh chiến tướng chia ra nhiều cấp.
  Mỗi cấp có 64 ải.
  Có thể mua thể lực với giá 20 vàng số lần mua thể lực tùy thuộc cấp Vip.
  Tưởng thêm khi vượt hết tầng.

  6. Pháp Bảo Linh Cảnh

  Pháp bảo Linh cảnh rơi ra linh khí và Pháp bảo đơn.
  Mỗi ngày có 1 lần khiêu chiến.
  24h hàng ngày tạo mới phó bản.
  Có thể cán quét 1 lần tất cả các phó bản đã vượt.

  7. Phó bản VIP

  Thỏa yêu cầu Vip có thể vào phó bản Vip khiêu chiến boss nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn.
  Vip càng cao phần thưởng càng nhiều.