Tin tức

CHIẾN TƯỚNG

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.
Chiến Tướng đồng hành cùng chủ nhân, trợ thủ đắc lực trong các trận thư hùng.
Mỗi nhân vật sẽ có thể sở hữu 6 Chiến Tướng.
Thu thập các mảnh chiến tướng có thể ghép thành chiến tướng và sử dụng được kỹ năng của chiến tướng.

Nâng cấp chiến tướng cần dùng Đá Hồn
Trong phó bản Bí Cánh Chiến Tướng có thể thu thập đá chiến hồn.
Tăng sao chiến tướng có thể vào khiêu chiến cực hạng “Đấu chiến Tướng”