Tin tức

CỬA HÀNG

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.
Cửa hàng giúp các Tiên Hữu có thể mua sắm các vật phẩm, nguyên liệu trong game.
1.HOT
Nơi có thể mua các mặt hang giảm giá hãy nhanh tay mua vật phẩm trong thời gian khuyến mãi.

2. VÀNG

3. VÀNG KHÓA

4. DANH VỌNG
Có danh vọng khi tham gia phụ bản nhóm.

5. CHIẾN TRƯỜNG
Điểm Vinh dự có khi tham gia Chiến Trường Thần Ma.

6. THI ĐẤU
Xu thi đấu có được khi tham gia thi đấu Bá Vương.