Tin tức

KHU PHÚC LỢI

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn .
Tại Khu Phúc Lợi, các Tiên Hữu sẽ nhận được nhiều lợi ích hấp dẫn thông qua các hoạt động cực kỳ đơn giản, nhưng lại mang đến nhiều quà tặng hữu ích.
Nhấp vào biểu tượng Phúc Lợi tại góc phải màn hình giao diện:

1.Điểm Danh Ngày
Thời gian: Mỗi ngày
Áp dụng: Tất cả người chơi
Hướng dẫn: Mỗi ngày người chơi vào game vào Phúc lợi chọn Điểm Danh có thể nhận quà. Khi điểm danh đủ số ngày tích lũy có thể nhận them phần thướng. Quà điểm danh: Tiến cấp đơn: Kỵ,Vũ, Sủng, Binh,Giáp, Dực, Khí.

2. Exp Offline
Thời gian: Vĩnh Viễn
Áp dụng: Tất cả người chơi
Hướng dẫn: Cấp vip càng cao nhận exp càng nhiều ,khi người chơi không online cũng có thể nhận EXP. Tối đa tích lũy 24 giờ EXP khi offline.
Quà Offline: Kinh nghiệm.

3. Hướng dẫn nhập CODE
Thời gian: Vĩnh Viễn
Áp dụng: Tất cả người chơi.
Hướng dẫn: Trên màn hình chính chọn Phúc Lợi => chọn thẻ Đổi code => Nhập code nhận thưởng.

4. Nhận Lại Tài Nguyên
Thời gian: Vĩnh Viễn
Áp dụng: Tất cả người chơi.
Hướng dẫn:
 • Nhận miễn phí : Nhận lại EXP và Vàng Khóa
 • Nhận Vip : Nhận lại EXP,Vàng khóa và rất nhiều vật phẩm
 • Quà tài nguyên:
 • Kinh nghiệm
 • Đá cường hóa
 • Danh vọng
 • Rương tiến cấp đơn
 • Mảnh tím
 • Đá lục doanh
 • Tiến cấp đơn Khí,Dực,Giáp,Binh,Sủng,Cánh,Cưỡi.
 • 5. Thưởng Cấp

  Thời gian: Vĩnh Viễn
  Áp dụng: Tất cả người chơi
  Hướng dẫn: Người chơi đạt đến các mốc level chỉ định trong game có thể vào nhận thưởng.
  Quà điểm danh:
 • Lev 30 : Quy Nguyên Đơn *2,Tiến Cấp đơn –Cưỡi *2,Giày bay *10
 • Lev 40 : 20 Vàng khóa,Tiến Cấp đơn–Cưỡi *2,Giày bay *20
 • Lev 50 : 20 Vàng khóa,Tiến Cấp đơn–Cưỡi *2, Thẻ* 2 EXP
 • Lev 55 : 30 Vàng khóa,Tiến Cấp đơn–Cưỡi *2, Thẻ* 2 EXP
 • Lev 58 : 30 Vàng khóa,Tiến Cấp đơn–Cánh *2,Đá cường hóa*4, Thẻ* 2 EXP
 • Lev 60 : 30 Vàng khóa,Tiến Cấp đơn –Sủng *2,Thẻ Đổi Tên,Tăng Cấp Đơn,Boss Khiêu chiến lệnh
 • Lev 62 : 30 Vàng khóa,Tiến Cấp đơn –Cánh *2, Đá cường hóa*5,Thẻ*3 EXP, Boss Khiêu chiến lệnh
 • Lev 64 : 30 Vàng khóa,Tiến Cấp đơn –Cánh *2, Đá cường hóa*5,Thẻ*3 EXP, Boss Khiêu chiến lệnh
 • 5. Thưởng Online

  Thời gian: Vĩnh Viễn
  Áp dụng: Tất cả người chơi
  Hướng dẫn:

  Quà Online: Thú vương lệnh, Qui nguyên đơn, Vàng khóa, Đá cường hóa, Hộp đá quí, Rương tiến cấp đơn, Quà trưởng thành đơn.