Tin tức

HỆ THỐNG KỸ NĂNG

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.
Kỹ năng của nhân vật trong game Đại Càn Khôn được chia làm 4 loại:
1.Kỹ Năng Hệ

 • Tùy theo các hệ phái mỗi nhân vật có các kỹ năng đặc trưng khác nhau trong giao diện kỹ năng nhân vật.
 • Cần “Bí kíp Thiên Đạo" để tăng cấp kỹ năng,cấp càng cao tiêu hao sách càng nhiều.
 • 2. Kỹ Năng Thiên Phú
 • Cần có sách kỹ năng thiên phú để nâng cấp kỹ năng.
 • Người chơi có thể thông qua các hoạt động như đấu bá vương,tiệm thi đấu để có thể nhận sách kỹ năng.
 • 3. Kỹ Năng Cơ Bản

 • Mỗi hệ Phái có 1 kỹ năng đánh đám đông riêng khi đủ nộ khí sẽ kích hoạt
 • Khi người chơi tang cấp sẽ có các kỹ năng mặc định như: Cưỡi, Ngồi thiền, Nhảy, Cực tốc
 • 4. Kỹ Năng Bộ
  Kỹ năng này có được khi người chơi tham gia game thu thập đủ bộ thần trang sẽ kích hoạt được các kỹ năng của từng bộ trang bị.