Tin tức

THÔNG TIN NHÂN VẬT

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn .
Trang Bị là những vật phẩm không thể thiếu trên con đường hành tẩu của các Tiên Hữu. Trang Bị không những mang đến sức mạnh, còn có thể mang đến phần thưởng đặc biệt khi thu thập đủ Bộ Trang Bị theo yêu cầu.
Nhấp vào biểu tượng Nhân Vật tại thanh menu phía dưới:

1.Nhân Vật

Người chơi có thể xem trang bị ,lực chiến các chỉ số bao gồm:
 • Tấn Công
 • Bạo Kích
 • Sinh Lực
 • Kháng Bạo
 • Phòng thủ
 • Né tránh
 • Xuyên Thấu
 • Chính Xác
 • Người chơi còn có thể xem thông tin về
 • Thời trang
 • Danh hiệu
 • Cấp Vip
 • Yêu Đơn
 • Huy Chương
 • Thần Trang
 • Và có thể xem Nhẫn Cưới.

  2.Thú Cưỡi

 • Tiêu hao Tiến cấp đơn – Kỵ đế tiến cấp thú cưỡi
 • Cấp càng cao tiêu hao tiến cấp đơn càng nhiều
 • Tiến hóa thú cưỡi ngoài việc giúp thú cưỡi mạnh hơn có nhìu hình dáng đẹp hơn còn giúp thú cưỡi có thêm skill
 • Thú cưỡi tiến cấp Bậc 4 Mở Tính năng trưởng thành có thể dung trưởng thành đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
 • Thú cưỡi tiến cấp Bậc 6 Mở Tính năng tăng tư chất có thể dùng tư chất đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
 • Thông qua các hoạt động trong game để kiếm đủ bộ trang bị cho thú cưỡi giúp thú cưỡi dung mãnh thiện chiến hơn
 • Tiến cấp sau khi đạt bậc 4 sẽ có 24h tồn tại điểm chúc phúc cần tích lũy đủ tiến cấp đơn để tiến cấp đến khi tăng bậc tránh tổn thất.
 • 3. Cánh

 • Tiêu hao Tiến cấp đơn – Vũ đế tiến cấp Cánh
 • Cấp càng cao tiêu hao tiến cấp đơn càng nhiều
 • Tiến hóa Cánh ngoài việc giúp thú Cánh mạnh hơn có nhìu hình dáng đẹp hơn còn giúp Cánh có thêm skill
 • Cánh tiến cấp Bậc 4 Mở Tính năng trưởng thành có thể dung trưởng thành đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
 • Cánh tiến cấp Bậc 6 Mở Tính năng tăng tư chất có thể dùng tư chất đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
 • Thông qua các hoạt động trong game để kiếm đủ bộ trang bị cho Cánh giúp Cánh mạnh và đẹp hơn
 • Tiến cấp sau khi đạt bậc 4 sẽ có 24h tồn tại điểm chúc phúc cần tích lũy đủ tiến cấp đơn để tiến cấp đến khi tăng bậc tránh tổn thất.
 • 4. Tiên Sủng
 • Tiêu hao Tiến cấp đơn – Sủng đế tiến cấp Tiên sủng
 • Cấp càng cao tiêu hao tiến cấp đơn càng nhiều
 • Tiến hóa Tiên sủng ngoài việc giúp Tiên sủng mạnh hơn có nhìu hình dáng đẹp hơn còn giúp Tiên sủng có thêm skill
 • Tiên sủng tiến cấp Bậc 4 Mở Tính năng trưởng thành có thể dung trưởng thành đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
 • Tiên sủng tiến cấp Bậc 6 Mở Tính năng tăng tư chất có thể dùng tư chất đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
 • Thông qua các hoạt động trong game để kiếm đủ bộ trang bị cho Tiên sủng giúp Tiên sủng trưởng thành, xinh đẹp và thiện chiến hơn
 • Tiến cấp sau khi đạt bậc 4 sẽ có 24h tồn tại điểm chúc phúc cần tích lũy đủ tiến cấp đơn để tiến cấp đến khi tăng bậc tránh tổn thất.
 • 5. Thần Binh

 • Tiêu hao Tiến cấp đơn – Binh đế tiến cấp Thần Binh
 • Cấp càng cao tiêu hao tiến cấp đơn càng nhiều
 • Tiến hóa Thần Binh ngoài việc giúp Thần Binh mạnh hơn có nhìu hình dáng đẹp hơn còn giúp Thần Binh có thêm skill
 • Thần Binh tiến cấp Bậc 4 Mở Tính năng trưởng thành có thể dung trưởng thành đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
 • Thần Binh tiến cấp Bậc 6 Mở Tính năng tăng tư chất có thể dùng tư chất đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
 • Thông qua các hoạt động trong game để kiếm đủ bộ trang bị cho Thần Binh giúp Thần Binh trưởng thành, xinh đẹp và thiện chiến hơn
 • Tiến cấp sau khi đạt bậc 4 sẽ có 24h tồn tại điểm chúc phúc cần tích lũy đủ tiến cấp đơn để tiến cấp đến khi tăng bậc tránh tổn thất.
 • 6. Chiến Giáp

 • Tiêu hao Tiến cấp đơn – Giáp đế tiến cấp Chiến Giáp
 • Cấp càng cao tiêu hao tiến cấp đơn càng nhiều
 • Tiến hóa Chiến Giáp ngoài việc giúp Chiến Giáp mạnh hơn có nhìu hình dáng đẹp hơn còn giúp Chiến Giáp có thêm skill
 • Chiến Giáp tiến cấp Bậc 4 Mở Tính năng trưởng thành có thể dung trưởng thành đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
 • Chiến Giáp tiến cấp Bậc 6 Mở Tính năng tăng tư chất có thể dùng tư chất đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
 • Thông qua các hoạt động trong game để kiếm đủ bộ trang bị cho Chiến Giáp giúp Chiến Giáp Oai phong hơn ,mạnh mẽ hơn.
 • Tiến cấp sau khi đạt bậc 4 sẽ có 24h tồn tại điểm chúc phúc cần tích lũy đủ tiến cấp đơn để tiến cấp đến khi tăng bậc tránh tổn thất.
 • 7. Tiên Dực

 • Tiêu hao Tiến cấp đơn –Dực đế tiến cấp Tiên Dực
 • Cấp càng cao tiêu hao tiến cấp đơn càng nhiều
 • Tiến hóa Tiên Dực ngoài việc giúp Tiên Dực mạnh hơn có nhìu hình dáng đẹp hơn còn giúp Tiên Dực có thêm skill
 • Tiên Dực tiến cấp Bậc 4 Mở Tính năng trưởng thành có thể dung trưởng thành đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
 • Tiên Dực tiến cấp Bậc 6 Mở Tính năng tăng tư chất có thể dùng tư chất đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
 • Thông qua các hoạt động trong game để kiếm đủ bộ trang bị cho Tiên Dực giúp Tiên Dực Oai phong hơn, mạnh mẽ hơn.
 • Tiến cấp sau khi đạt bậc 4 sẽ có 24h tồn tại điểm chúc phúc cần tích lũy đủ tiến cấp đơn để tiến cấp đến khi tăng bậc tránh tổn thất.
 • 8. Tiên Khí
 • Tiêu hao Tiến cấp đơn – Khí đế tiến cấp Tiên khí
 • Cấp càng cao tiêu hao tiến cấp đơn càng nhiều
 • Tiến hóa Tiên khí ngoài việc giúp Tiên khí mạnh hơn có nhìu hình dáng đẹp hơn còn giúp Tiên khí có thêm skill
 • Tiên khí tiến cấp Bậc 4 Mở Tính năng trưởng thành có thể dung trưởng thành đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
 • Tiên khí tiến cấp Bậc 6 Mở Tính năng tăng tư chất có thể dùng tư chất đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
 • Thông qua các hoạt động trong game để kiếm đủ bộ trang bị cho Tiên khí giúp Tiên khí Oai phong hơn, mạnh mẽ hơn.
 • Tiến cấp sau khi đạt bậc 4 sẽ có 24h tồn tại điểm chúc phúc cần tích lũy đủ tiến cấp đơn để tiến cấp đến khi tăng bậc tránh tổn thất.