Tin tức

RÈN

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.
1. Cường Hóa

 • Có thể cường hóa từng món, có thể cường hóa nhanh bằng cách cường hóa toàn thân
 • Cường hóa cần Đá cường hóa, khi không đù đá cường hóa người chơi có thể bấm tự mua để tiếp tục cường hóa
 • Ngoài ra người chơi còn có thể ghép đá cường hóa thông qua giao diện ghép

 • 2. Tăng Sao
 • Trang bị tím trở lên mới có thể tăng sao
 • Tăng cấp trang bị cần quyển trang bị tương ứng
 • Tăng sao trang bị cần đá lam doanh, đá lam doanh có thể có trong phó bản trang bị

 • 3. Tiến Cấp
 • Có thể tiến cấp trang bị theo cấp nhân vật tăng sức mạnh
 • Nguyên liệu tang cấp có được thông qua việc đánh Boss hạng

 • 4. Khảm Đá
  Tùy mỗi loại trang bị yêu cầu các loại đá khác nhau khảm đá và có thễ tăng cấp đá khảm giúp tăng lực chiến nhân vật.

  5. Rã
 • Có thể rã các trang bị ,vật phẩm không dùng đến nhận được một lượng vàng khóa hoặc nguyên liệu nhất định
 • Khi bấm tự chọn hệ thống tự chọn các vật phẩm từ phẩm chất tím trở xuống

 • 6. Ghép
  Có thể chép các nguyên liệu lên phẩm chất,bậc cao hơn thông qua giao diện ghép