Tin tức

HỆ THỐNG TIÊN KIẾM

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.
Hoàn thành các nhiệm vụ trong danh sách để tăng điểm Năng Động, Điểm Năng Động dùng để tăng cấp Tiên Kiếm.
Khi tăng level Tiên Kiếm sẽ tăng các thuộc tính chỉ số của nhân vật giúp nhân vật mạnh hơn ngoài ra việc tăng cấp giúp người chơi có thêm một số phần quà khi tăng cấp.

Có thể nhận phần thưởng ngày trong giao diện Tiên kiếm.
Có thể nhận lại một số điểm năng động trong giao diện nhận lại năng động bằng vàng.