Tin tức

TÚI

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.
Nhấp vào biểu tượng TÚI phía dưới màn hình giao diện:

Người chơi online có thể mở thêm ô trống trong giao diện túi.

Ngoài ra trong giao diện túi cũng có thể:
  • Mở kho cất đồ
  • Có thể ghép vật phẩm
  • Có thể mở giao diện rã trang bị
  • Có thể bán vật phẩm thông qua Tiệm