Tin tức

CÀN KHÔN BÍ BẢO

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.
Hãy tham gia hoạt động Càn Khôn Bí Bảo để nhận được nhiều bảo vật hấp dẫn.

Mỗi ngày có 2 lần miễn phí đổ xí ngầu.
Đổ xí ngầu bao nhiêu nút di chuyển bấy nhiêu bước.
Phần thưởng chuyển trực tiếp vào túi.
Sau 2 lần miễn phí mỗi lượt đổ tiếp theo tiêu hao 60 vàng.
Có thể làm mới Càn khôn bí bảo 1 lần với giá 40 vàng.
Có thể xem lại những phần thưởng nhận được ở nhật ký thám bảo.