Tin tức

THÚ CƯNG

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.
Thú Cưng sẽ đóng vai trò là các trợ thủ vô cùng đắc lực cho các Tiên Hữu trên hành trình tu tiên.

Người chơi có thể dùng vàng mua Trợ thủ.
Ngoài việc giúp chủ nhân tăng lực chiến mỗi loại thú cưng còn có các tác dụng riêng như Tạo vòng sáng,Truyền tống,Tự đánh boss.
Mỗi loại Thú Cưng sẽ có thêm các kỹ năng đặc biệt riêng.