Tin tức

THU THẬP THẦN TRANG

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.

Thu Thập Thần Trang sẽ mang tới những diện mạo mới đặc biệt là gia tăng lực chiến cho nhân vật.

Có 04 Bộ Trang Bị Thần Trang: Lưỡng Nghi,Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành.
Nguồn Thu thập các bộ trang bị khác nhau.
Thu thập đủ bộ trang bị ngoài việc tăng lực chiến có thể mở thêm Kỹ Năng.