Tin tức

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn .
Đại Càn Khôn bao gồm 3 môn phái nhân vật. Tiên Hữu có thể chọn nhân vật Nam/Nữ khi hành trình mới bắt đầu:
Thần Tướng
“Nhất Kiếm Đông Lai - Bách Trọng Tuyệt Trần
Ngự Kiếm Cửu Tiêu - Hành Trượng Nghĩa - Trảm Yêu Trừ Ma - Nhân Nghĩa Hành”
Sức mạnh vô song sở trường cận chiến. Nhất kiếm định tam giới.

Linh Lung
“Cửu Tiên Huyền Lôi – Tùy ta khống chế Đấu Pháp Tam Giới – Tu Chân Đạo Tiên – Chùy Vũ Động – Định Càn Khôn” Truyền nhân của Lôi Chấn Tử. Dùng Búa thượng cổ phá Càn Khôn.

Phi Vũ
Tuyệt Sắc Diệu Kỹ - Tẩu Thiên Hạ - Nhất Tiễn Xạ Xuyên Bất Bình Sự’” Phái duy nhất trong Đại Càn Khôn tấn công tầm xa nhanh nhẹn vô song. Bên cạnh các thuộc tính cơ bản, mỗi nhân vật còn sở hữu riêng hệ thống trang bị, kỹ năng mạnh mẽ. Luyện cấp nhân vật càng cao sẽ mở được càng nhiều kỹ năng đặc sắc.